กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2557

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดม  ได้กำหนดพิธีถวายราชสดุดีและจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2557 ณ บริเวณลานปราสาทภูมิโปน อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลดม จึงขอนำภาพกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2557

อนึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลดม ต้องขออภัยในเรื่องของภาพด้วยที่ไม่ชัดเจน เนื่องจากเลนส์ของกล้องถ่ายภาพ เกิดชำรุด ไม่สามารถ auto focus ได้ ซึ่งจักได้ซ่อมแซมกล้องถ่ายภาพให้ใช้การได้โดยเร็ว

ภาพกิจกรรมวันพ่อ 2557

อบต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ อบต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ อบต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ อบต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ อบต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ อบต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ อบต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ อบต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ อบต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ อบต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ อบต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ อบต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ อบต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ อบต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ อบต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ อบต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ อบต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ อบต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ อบต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ อบต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ อบต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ อบต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ อบต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ อบต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ อบต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ อบต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ อบต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ อบต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ อบต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ อบต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ อบต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ อบต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ อบต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ อบต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ อบต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ อบต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์
ประกาศ : สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4

ด้วย อบต.ดม  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนภายใน  หมู่ที่  4  บ้านสตึง  ตำบลดม  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์  โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • ถนน คสล. กว้าง  5.00  เมตร  ยาว  75.00 เมตร  สูงเฉลี่ย  0.20  เมตร  หรือมีปริมาตรดินถม  15.00 ลบ.ม.  ลงหินคลุกไหล่ทางกว้าง  ข้างละ  0.50  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.05 เมตร  ยาว  75.00 เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุก  3.75 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน  1  ป้าย  (รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบที่ อบต.ดม กำหนด)  ในราคา  200,000  บาท

ดาวน์โหลดประกาศคลิ๊กที่นี่ –> สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4
ประกาศ : สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดม  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ คสล.  หมู่ที่  8  บ้านภูมิขนุน  ตำบลดม  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์  โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • ลานกีฬาเอนกประสงค์กว้าง  20.00 เมตร  ยาว  29.00 เมตร  หนา  0.10  เมตร  หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า  580.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน  1  ป้าย  (รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบรูปที่ อบต.ดม  กำหนด) ในราคา  200,000.-  บาทถ้วน

ดาวน์โหลดประกาศคลิ๊กที่นี่—> ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8
กีฬาสิงห์สัมพันธ์ 2555 (อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์)

วันนี้วันที่  12  มีนาคม  2555  อบต.ดม  ได้นำ สิงห์ดม  เข้าร่วมในพิธีเปิดกีฬาสิงห์สัมพันธ์  2555  เลยนำภาพที่ผมได้นำขึ้นโชว์ที่เฟสบุค  ดึงมาให้ชมกันครับ
ไม่อาจอัพโหลดขึ้นที่เว็บของ  อบต.ได้ครับ  เนื้อจากเนื้อที่ของโฮสติ้งมีจำกัดครับ  ชมกันเลยนะครับ  ไม่ขออธิบายอะไรกันมากนะครับ  แล้วจะนำภาพการแข่งขันกีฬา มาให้ชมกันนะครับ  ตอนนี้ขอตัวไปช่วยพี่ ๆ เตรียมงาน  “สืบสานตำนานปราสาทภูมิโปน”  ก่อนนะครับ
กีฬาสิงห์สัมพันธ์ 2555  สังขะ  สุรินทร์


“วันนี้วันที่ 12 มีนาคม 2555 เวลาประมาณ 08.30 น. ท้องถิ่นในอำเภอสังขะ จังหวัด ได้มีพิธีเปิดกีฬาสิงห์สัมพันธ์ ซึ่งมีท้องถิ่นเข้าร่วมทั้งหมด 13 แห่ง ( 12 อบต. 1 ทต.) ในวันนี้ อบต.ดมของเราได้ส่งขบวนพาเหรดเข้าร่วม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจำนวนมากมาย ต่างขนความงามมาประชันกัน เริ่มขบวนด้วย ทต.สังขะ ซึ่งแต่ละคนมีไอเดียบรรเจิดกันทีเดียว เริ่มเดินขบวนพาเหรดที่ สำนักงานเทศบาลตำบลสังขะ ผ่านตลาดสังขะ โรงเรียนสังขะวิทยาคม โรงพยาบาลสังขะ และถึงสนามกีฬาเทศบาลตำบลสังขะ เพื่อดำเนินกิจกรรมในพิธีเปิด กิจกรรมวันนี้ขอบอกว่าร้อนมากครับ เดินไกลด้วย แต่ก็สนุกดีครับ ใครว่าง ๆ ก็มาชมกีฬาสิงห์สัมพันธ์ 2555 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสังขะ ครับผม. by Sunshin Fanclub or มดเอ็กซ์ TJorchid.com”

From พิธีเปิดกีฬาสิงห์สัมพันธ์ 2555, posted by ซันไชน์ แฟนคลับ on 3/13/2012 (193 items)