เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมโฮส์มา องค์การบริหารส่วนตำบลดม

image_pdfimage_print

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมโฮส์มา องค์การบริหารส่วนตำบลดม>>>>>> อ่านต่อ...

เปิดเผยราคากลางและการคำนวณงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้ว ศพด. หมู่ 7

image_pdfimage_print

โครงการก่อสร้างรั้ว ศพด. หมู่ 7 >>>>>https://drive.google.com/file/d/0B2Y3ffj0NNcQV0FPaGNlSFh6YjQ/view?usp=sharing อ่านต่อ...

เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการลงหินคลุก บ้านสันติสุข หมู่ 10 สายบ้านนางพุ พานิกุล

image_pdfimage_print

โครงการลงหินคลุก บ้านสันติสุข หมู่ 10 สายบ้านนางพุ พานิกุล อ่านต่อ...

เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ 6 สายคุ้มศรีมงคล – ซีจรูก

image_pdfimage_print

โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ 6 สายคุ้มศรีมงคล – ซีจรูกhttps://drive.google.com/file/d/0B2Y3ffj0NNcQSFBBcXNCTG53dmc/view?usp=sharing อ่านต่อ...

เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ 8 สายบ้านนายสงวน หงษ์ศรี

image_pdfimage_print

โครงการก่อสร้าง  ถนน คสล. หมู่ 8 สายบ้านนายสงวน หงษ์ศรีhttps://drive.google.com/file/d/0B2Y3ffj0NNcQcWlVNFJPZnBINkU/view?usp=sharing อ่านต่อ...