ประกาศสอบราคาซื้อ

image_pdfimage_print

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม
เรื่อง  สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนและอาหารเสริม (นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
…………………………………. อ่านต่อ...

ประกาศ : ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

image_pdfimage_print

องค์การบริหารส่วนตำบลดม  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์  ได้ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม  เรื่อง  ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด  ประกาศ  ณ  วันที่  17  ธันวาคม  2556
ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ครับ  ประกาศ พัสดุชำรุด อ่านต่อ...

ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. ม.11

image_pdfimage_print

องค์การบริหารส่วนตำบลดม  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์  ได้ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่  11  ตำบลดม  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์ อ่านต่อ...

ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. ม.4

image_pdfimage_print

องค์การบริหารส่วนตำบลดม  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์  ได้ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่  4  ตำบลดม  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์  อ่านต่อ...

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4

image_pdfimage_print

องค์การบริหารส่วนตำบลดม  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์  ประกสอบสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  4  ตำบลดม  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์
ดาวน์โหลดไฟล์ / ดูไฟล์ ได้ที่นี่ ประกาศสอบราคาจ้าง ก่อสร้างถนน คสล. ม.4
หรือดูผ่าน IFRAME

Code Iframe สำหรับ จนท.อบต.ดม ใส่คำสั่งนี้นะครับ <iframe name=”1″ src=”URL ของ ไฟล์ PDF” frameborder=”1″ scrolling=”yes” width=”800″ height=”800″></iframe> อ่านต่อ...

ประกาศสอบราคาจ้างถนน คสล. ม.11

image_pdfimage_print

องค์การบริหารส่วนตำบลดม ได้ประกาศสอบราคาจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ คลิ๊กที่นี่เพื่อดูประกาศ อ่านต่อ...

เปิดเผยราคากลาง

image_pdfimage_print

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล  เรื่อง  เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง  การจัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียน  ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิคดี , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสตึง , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิโปน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิสวาย  ประจำปีงบประมาณ  2557  คลิกเพื่อเปิดอ่าน –>  เปิดเผยราคากลาง (file .pdf) อ่านต่อ...