ประกาศ : สอบราคาจ้าง ก่อสร้างถนน คสล. ม.9

image_pdfimage_print

ด้วย อบต.ดม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านภูมิโพธิ์ ม.9 รายละเอียดประกาศ พร้อมราคากลาง คลิ๊กที่นี่  –>
อ่านต่อ...

ประกาศ : สอบราคาจ้าง ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ม.11

image_pdfimage_print

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดม  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายบ้านเทพอุดม  หมู่ที่  11  รายละเอียดคลิกที่นี่   ประกาศสอบราคาจ้างฯ พร้อมราคากลาง อ่านต่อ...

ประกาศ : เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

image_pdfimage_print

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดม  มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ  จำนวน  49  รายการ  รายละเอียดดังนี้ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด อ่านต่อ...

ประกาศสอบราคาซื้อ

image_pdfimage_print

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม
เรื่อง  สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนและอาหารเสริม (นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
…………………………………. อ่านต่อ...

ประกาศ : ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

image_pdfimage_print

องค์การบริหารส่วนตำบลดม  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์  ได้ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม  เรื่อง  ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด  ประกาศ  ณ  วันที่  17  ธันวาคม  2556
ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ครับ  ประกาศ พัสดุชำรุด อ่านต่อ...

ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. ม.11

image_pdfimage_print

องค์การบริหารส่วนตำบลดม  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์  ได้ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่  11  ตำบลดม  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์ อ่านต่อ...

ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. ม.4

image_pdfimage_print

องค์การบริหารส่วนตำบลดม  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์  ได้ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่  4  ตำบลดม  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์  อ่านต่อ...