ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 สายบ้านนายเกย ที่ดี ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการซ่อมแซมคันคลองหนองคูขาด บ้านภูมิขนุน หมู่ที่ 8 ตำบลดม

อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิสวาย หมู่ที่ 7 สายบ้านนายสมพร สมานอยู่ – วัดแสนอุดมสุข ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5 สายบ้านนายคำศรี สิงห์ชัย ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสตึง หมู่ที่ 4 สายสามแยกปั้มน้ำมัน – บ้านนางราตรี แอกทอง ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดม หมู่ที่ 1 สายบ้านนางดลฤทัย อกอุ่น ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ...

กิจกรรมโครงการเยี่ยมคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 นายอภิวัฒน์ พัวภัทรพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม มีส่วนร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ในโครงการเยี่ยมคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อตรวจติดตามดูแลคนไข้ให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นและเป็นการสร้างขวุญกำลังใจให้แก่คนไข้ในพระราชานุเคราะห์ฯ
อ่านเพิ่มเติม กิจกรรมโครงการเยี่ยมคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กิจกรรมการประชุมสถานการณ์โควิด-19 เพื่อเสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดในตำบลดม

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายอภิวัฒน์ พัวภัทรพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดม ได้ดำเนินการจัดการประชุมร่วมกับ อสม. สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดม รพสต.ดม เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ที่มีระบาดบริเวณกว้างในพื้นที่ตำบลดม
อ่านเพิ่มเติม กิจกรรมการประชุมสถานการณ์โควิด-19 เพื่อเสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดในตำบลดม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 9 สายศาลปู่ตา ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ...