ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการเสริมดินลงหินคลุก บ้านสตึง หมู่ที่4 สายนา นางนวล แสนพันธ์ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

image_pdfimage_print

IMG_20191217_0001 IMG_20191217_0002 IMG_20191217_0003 IMG_20191217_0004 IMG_20191217_0005 IMG_20191217_0006 IMG_20191217_0007 IMG_20191217_0008 IMG_20191217_0009 IMG_20191217_0010 อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดมเรื่องเปิดเผยราคากลางโครงการเสริมดินลงหินคลุก บ้านภูมิคดี หมู่ที่ 2 สายบ้านภูมิคดี ตำบลดม – บ้านโคกสมบัติ ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

image_pdfimage_print

IMG_20191216_0001 IMG_20191216_0002 IMG_20191216_0003 IMG_20191216_0004 IMG_20191216_0005 IMG_20191216_0006 IMG_20191216_0007 IMG_20191216_0008 IMG_20191216_0009 IMG_20191216_0010 IMG_20191216_0011 IMG_20191216_0012 IMG_20191216_0013 IMG_20191216_0014 อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการลงหินคลุก บ้านดม หมู่ที่ 1 สายบ้านนายระพีพัฒน์ ที่ดี ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

image_pdfimage_print

IMG_20191213_0001 IMG_20191213_0002 IMG_20191213_0003 IMG_20191213_0004 IMG_20191213_0005 IMG_20191213_0006 IMG_20191213_0007 IMG_20191213_0008 IMG_20191213_0009 อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่องเปิดเผยราคากลางโครงการลงหินคลุก บ้านดม หมู่ที่ 1 สายจากโรงปุ๋ย – หนองจอก ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

image_pdfimage_print

IMG_20191212_0001 IMG_20191212_0002 IMG_20191212_0003 IMG_20191212_0004 IMG_20191212_0005 IMG_20191212_0006 IMG_20191212_0007 IMG_20191212_0008 IMG_20191212_0009 อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการเกรดถนนภายใน ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

image_pdfimage_print

IMG_20191209_0001 IMG_20191209_0002 IMG_20191209_0003 IMG_20191209_0004 IMG_20191209_0005 IMG_20191209_0006 IMG_20191209_0007 IMG_20191209_0008 IMG_20191209_0009 อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2562

image_pdfimage_print

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2562 อ่านต่อ...

คลิปทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและแผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

image_pdfimage_print
[video width="1280" height="720" mp4="http://www.tambondom.go.th/newweb/wp-content/uploads/2019/09/คลิป-การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับก.mp4"][/video]

แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่องประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดม

image_pdfimage_print

อ่านต่อ...