ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทพอุดม หมู่ที่ 11 สายบ้านนายพลอย อกอุ่น ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

image_pdfimage_print

IMG_20200227_0017 IMG_20200227_0018 IMG_20200227_0019 IMG_20200227_0020 IMG_20200227_0021 IMG_20200227_0022 IMG_20200227_0023 IMG_20200227_0024 IMG_20200227_0025 IMG_20200227_0026 IMG_20200227_0027 IMG_20200227_0028 IMG_20200227_0029 อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 สายบ้านนายพงศธร พุทธกัง ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

image_pdfimage_print

IMG_20200221_0001 IMG_20200221_0002 IMG_20200221_0003 IMG_20200221_0004 IMG_20200221_0005 IMG_20200221_0006 IMG_20200221_0007 IMG_20200221_0008 IMG_20200221_0009 IMG_20200221_0010 IMG_20200221_0011 IMG_20200221_0012 อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิสวาย หมู่ที่ 7 สายบ้านนายเสียน นนธิจันทร์ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

image_pdfimage_print

IMG_20200220_0013 IMG_20200220_0014 IMG_20200220_0015 IMG_20200220_0016 IMG_20200220_0017 IMG_20200220_0018 IMG_20200220_0019 IMG_20200220_0020 IMG_20200220_0021 IMG_20200220_0022 IMG_20200220_0023 IMG_20200220_0024 IMG_20200220_0025 อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซีจรูก หมู่ที่ 6 สายซีจรูก – ศรีมงคล ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

image_pdfimage_print

IMG_20200220_0001 IMG_20200220_0002 IMG_20200220_0003 IMG_20200220_0004 IMG_20200220_0005 IMG_20200220_0006 IMG_20200220_0007 IMG_20200220_0008 IMG_20200220_0009 IMG_20200220_0010 IMG_20200220_0011 IMG_20200220_0012 อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการลงหินคลุก บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ 12 สายบ้านนางอำพร รู้รักษา

image_pdfimage_print

IMG_20200219_0001 IMG_20200219_0002 IMG_20200219_0003 IMG_20200219_0004 IMG_20200219_0005 IMG_20200219_0006 IMG_20200219_0007 IMG_20200219_0008 IMG_20200219_0009 IMG_20200219_0010 IMG_20200219_0011 อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5 สายบ้านนายมิน ร่วมทิพย์ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

image_pdfimage_print

IMG_20200211_0001 IMG_20200211_0002 IMG_20200211_0003 IMG_20200211_0004 IMG_20200211_0005 IMG_20200211_0006 IMG_20200211_0007 IMG_20200211_0008 IMG_20200211_0009 IMG_20200211_0010 IMG_20200211_0011 IMG_20200211_0012 อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ตัวรถ ๖ ล้อ ขนาดความจุน้ำไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image_pdfimage_print

บก. รถน้ำ แผ่น 1 แผ่น 2 แผ่น 3 แผ่น 4 แผ่น 5 แผ่น 6 อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการเสริมดินลงหินคลุก บ้านเทพอุดม หมู่ที่ 11 สายเนิน เชื่อมจากตำบลดม อำเภอสังขะ – อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

image_pdfimage_print

IMG_20200204_0001 IMG_20200204_0002 IMG_20200204_0003 IMG_20200204_0004 IMG_20200204_0005 IMG_20200204_0006 IMG_20200204_0007 IMG_20200204_0008 IMG_20200204_0009 IMG_20200204_0010 อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5 สาย บ้านนางเกือน ตุ้มทอง ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

image_pdfimage_print

IMG_20200203_0001 IMG_20200203_0002 IMG_20200203_0003 IMG_20200203_0004 IMG_20200203_0005 IMG_20200203_0006 IMG_20200203_0007 IMG_20200203_0008 IMG_20200203_0009 IMG_20200203_0010 IMG_20200203_0011 อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการลงหินคลุก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 สายบ้านสันติสุข หมู่ 10 – ศรีมงคล หมู่ที่ 6 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

image_pdfimage_print

IMG_20200131_0001 IMG_20200131_0002 IMG_20200131_0003 IMG_20200131_0004 IMG_20200131_0005 IMG_20200131_0006 IMG_20200131_0007 IMG_20200131_0008 IMG_20200131_0009 IMG_20200131_0010 IMG_20200131_0011 อ่านต่อ...