ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลของพนักงานจ้าง

image_pdfimage_print

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลของพนักงานจ้าง.pdf อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5 สายบ้านนายฤทธิ์ อกอุ่น ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

image_pdfimage_print

IMG_20190715_0001 IMG_20190715_0004 IMG_20190715_0005 IMG_20190715_0006 IMG_20190715_0007 IMG_20190715_0008 IMG_20190715_0009 IMG_20190715_0010 IMG_20190715_0011     อ่านต่อ...

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ วัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะ เนื้อหาและระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ

image_pdfimage_print

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง โครงการ ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านภูมิสวาย หมู่ที่ ๗ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

image_pdfimage_print

IMG_20190708_0001 IMG_20190708_0002 IMG_20190708_0003 IMG_20190708_0004 IMG_20190708_0005 IMG_20190708_0006 IMG_20190708_0007 อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 9 สายสามแยกสนามกีฬา ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

image_pdfimage_print
อ่านต่อ...

ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

image_pdfimage_print

รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

image_pdfimage_print

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภานในหมู่บ้าน หมู่ที่  1-12  ตำบลดม  อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่องเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ปราสาทภูมิโปน

image_pdfimage_print

โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ปราสาทภูมิโปน บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5  ต.ดม  อ.สังขะ จ.สุรินทร์Museum Ban phumphon อ่านต่อ...

ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วที่ทำการ อบต.ดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

image_pdfimage_print

โครงการก่อสร้างรั้วที่ทำการ อบต.ดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ อ่านต่อ...