เปิดเผยราคากลางงานและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านภูมิขนุน หมู่ที่ 8 สายบ้านนายรื่น สมบูรณ์

image_pdfimage_print

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านภูมิขนุน หมู่ที่ 8 สายบ้านนายรื่น  สมบูรณ์ อ่านต่อ...

เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการงานก่อสร้าง โครงการลงหินคลุก บ้านภูมิคดี ม.2 สายบ้านภูมิคดี ตำบลดม – บ้านโคกสมบัติ ตำบลสังขะ

image_pdfimage_print

https://drive.google.com/file/d/0B2Y3ffj0NNcQLVpMRnJwU2NOcjg/view?usp=sharing อ่านต่อ...

เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมโฮส์มา องค์การบริหารส่วนตำบลดม

image_pdfimage_print

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมโฮส์มา องค์การบริหารส่วนตำบลดม>>>>>> อ่านต่อ...

เปิดเผยราคากลางและการคำนวณงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้ว ศพด. หมู่ 7

image_pdfimage_print

โครงการก่อสร้างรั้ว ศพด. หมู่ 7 >>>>>https://drive.google.com/file/d/0B2Y3ffj0NNcQV0FPaGNlSFh6YjQ/view?usp=sharing อ่านต่อ...

เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการลงหินคลุก บ้านสันติสุข หมู่ 10 สายบ้านนางพุ พานิกุล

image_pdfimage_print

โครงการลงหินคลุก บ้านสันติสุข หมู่ 10 สายบ้านนางพุ พานิกุล อ่านต่อ...