คลังเก็บหมวดหมู่: ทรัพยากรบุคคล

ทางด้านทรัพยากรบุคคล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่องแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2564

อ่านต่อ...

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อ่านต่อ...

หลักเกณฑ์บริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. การสรรหาและคัดลือกบุคลากร อ่านต่อ...

การดำเนินการนโยบายทรัพยากรบุคคล

อ่านต่อ...

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

อ่านต่อ...