คลังเก็บหมวดหมู่: ประกาศ

image_pdfimage_print

เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 12 สายบ้านนางสมบัติ กานต์จันดา

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 12 สายบ้านนางสมบัติ กานต์จันดา https://drive.google.com/file/d/0B2Y3ffj0NNcQZzlNWEljMHpoY2c/view?usp=sharing อ่านต่อ...

เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ 9 สายสามแยกสนามกีฬา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ 9 สายสามแยกสนามกีฬา https://drive.google.com/file/d/0B2Y3ffj0NNcQMVpmNVFPS1Y0a1k/view?usp=sharing อ่านต่อ...

เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสนบ หมู่ 3 สายบ้านนายไพศาล พานิกุล

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสนบ หมู่ 3 สายบ้านนายไพศาล พานิกุล อ่านต่อ...

เปิดเผยราคากลางงานและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านภูมิขนุน หมู่ที่ 8 สายบ้านนายรื่น สมบูรณ์

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านภูมิขนุน หมู่ที่ 8 สายบ้านนายรื่น  สมบูรณ์ อ่านต่อ...

เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการงานก่อสร้าง โครงการลงหินคลุก บ้านภูมิคดี ม.2 สายบ้านภูมิคดี ตำบลดม – บ้านโคกสมบัติ ตำบลสังขะ

https://drive.google.com/file/d/0B2Y3ffj0NNcQLVpMRnJwU2NOcjg/view?usp=sharing อ่านต่อ...