คลังเก็บหมวดหมู่: ประกาศ

image_pdfimage_print

ประกาศ : ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

องค์การบริหารส่วนตำบลดม  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์  ได้ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม  เรื่อง  ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด  ประกาศ  ณ  วันที่  17  ธันวาคม  2556
ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ครับ  ประกาศ พัสดุชำรุด อ่านต่อ...

ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. ม.11

องค์การบริหารส่วนตำบลดม  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์  ได้ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่  11  ตำบลดม  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์ อ่านต่อ...

ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. ม.4

องค์การบริหารส่วนตำบลดม  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์  ได้ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่  4  ตำบลดม  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์  อ่านต่อ...

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4

องค์การบริหารส่วนตำบลดม  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์  ประกสอบสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  4  ตำบลดม  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์
ดาวน์โหลดไฟล์ / ดูไฟล์ ได้ที่นี่ ประกาศสอบราคาจ้าง ก่อสร้างถนน คสล. ม.4
หรือดูผ่าน IFRAME

Code Iframe สำหรับ จนท.อบต.ดม ใส่คำสั่งนี้นะครับ <iframe name=”1″ src=”URL ของ ไฟล์ PDF” frameborder=”1″ scrolling=”yes” width=”800″ height=”800″></iframe> อ่านต่อ...

ประกาศสอบราคาจ้างถนน คสล. ม.11

องค์การบริหารส่วนตำบลดม ได้ประกาศสอบราคาจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ คลิ๊กที่นี่เพื่อดูประกาศ อ่านต่อ...

เปิดเผยราคากลาง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล  เรื่อง  เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง  การจัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียน  ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิคดี , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสตึง , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิโปน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิสวาย  ประจำปีงบประมาณ  2557  คลิกเพื่อเปิดอ่าน –>  เปิดเผยราคากลาง (file .pdf) อ่านต่อ...

ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม
เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

————————————————————– อ่านต่อ...

แผนพัฒนาสามปี ปี พ.ศ. 2554 – 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลดม

แผนพัฒนาสามปี ปี พ.ศ. 2554 – 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลดม
ท่านสามารถเข้าอ่านได้ที่ลิ้งค์นี้ http://www.tambondom.go.th/upload/plan1.pdf อ่านต่อ...