คลังเก็บหมวดหมู่: ประกาศ

image_pdfimage_print

ประกาศ : สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดม  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ คสล.  หมู่ที่  8  บ้านภูมิขนุน  ตำบลดม  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์  โดยมีรายละเอียดดังนี้ อ่านต่อ...

ประกาศ : โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ในราคา 248,000 บาท อ่านต่อ...

ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนหน้า รร.เทพอุดม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดม  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนหน้าโรงเรียนบ้านเทพอุดม  บ้านเทพอุดม หมู่ที่  11  ตำบลดม  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์  ในราคา  150,000  บาท  ดาวน์โหลดประกาศ และ ราคากลาง ที่นี่ อ่านต่อ...

ประกาศ : สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้านซีจรูก ม.6 ต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ รายละเอียดปรากฎตามรายละเอียดนี้ –> ประกาศ ถนน คสล.ม.6 พร้อมราคากลาง อ่านต่อ...

ประกาศ : สอบราคาจ้าง ก่อสร้างถนน คสล. ม.9

ด้วย อบต.ดม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านภูมิโพธิ์ ม.9 รายละเอียดประกาศ พร้อมราคากลาง คลิ๊กที่นี่  –>
อ่านต่อ...

ประกาศ : สอบราคาจ้าง ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ม.11

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดม  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายบ้านเทพอุดม  หมู่ที่  11  รายละเอียดคลิกที่นี่   ประกาศสอบราคาจ้างฯ พร้อมราคากลาง อ่านต่อ...

ประกาศ : เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดม  มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ  จำนวน  49  รายการ  รายละเอียดดังนี้ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด อ่านต่อ...

ประกาศสอบราคาซื้อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม
เรื่อง  สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนและอาหารเสริม (นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
…………………………………. อ่านต่อ...