คลังเก็บหมวดหมู่: ประกาศ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่องการสรรหาผู้ประสงค์ที่จะดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน (สระปรือ) บ้านเทพอุดมหมู่ที่ 11 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ กรณีไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ

อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

อ่านต่อ...

ประกาศ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดฯ ประจำปี พ.ศ. 2563

อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ 12 สายบ้านนายสมนิต ลำดวนหอม ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

IMG_20200227_0001 IMG_20200227_0002 IMG_20200227_0003 IMG_20200227_0004 IMG_20200227_0005 IMG_20200227_0006 IMG_20200227_0007 IMG_20200227_0008 IMG_20200227_0009 IMG_20200227_0010 IMG_20200227_0011 IMG_20200227_0012 IMG_20200227_0013 IMG_20200227_0014 IMG_20200227_0015 IMG_20200227_0016 IMG_20200227_0017 IMG_20200227_0018 IMG_20200227_0019 IMG_20200227_0020 IMG_20200227_0021 อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแบบ Asphatic Concrete สายหมู่ที่ ๗ บ้านภูมิสวาย คุ้มหยกทอง ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑ สาย

IMG_20200228_0001 IMG_20200228_0002 IMG_20200228_0003 อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทพอุดม หมู่ที่ 11 สายบ้านนายพลอย อกอุ่น ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

IMG_20200227_0017 IMG_20200227_0018 IMG_20200227_0019 IMG_20200227_0020 IMG_20200227_0021 IMG_20200227_0022 IMG_20200227_0023 IMG_20200227_0024 IMG_20200227_0025 IMG_20200227_0026 IMG_20200227_0027 IMG_20200227_0028 IMG_20200227_0029 อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 สายบ้านนายพงศธร พุทธกัง ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

IMG_20200221_0001 IMG_20200221_0002 IMG_20200221_0003 IMG_20200221_0004 IMG_20200221_0005 IMG_20200221_0006 IMG_20200221_0007 IMG_20200221_0008 IMG_20200221_0009 IMG_20200221_0010 IMG_20200221_0011 IMG_20200221_0012 อ่านต่อ...