คลังเก็บหมวดหมู่: ประกาศ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดฯ ประจำปี พ.ศ. 2563

อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ 12 สายบ้านนายสมนิต ลำดวนหอม ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

IMG_20200227_0001 IMG_20200227_0002 IMG_20200227_0003 IMG_20200227_0004 IMG_20200227_0005 IMG_20200227_0006 IMG_20200227_0007 IMG_20200227_0008 IMG_20200227_0009 IMG_20200227_0010 IMG_20200227_0011 IMG_20200227_0012 IMG_20200227_0013 IMG_20200227_0014 IMG_20200227_0015 IMG_20200227_0016 IMG_20200227_0017 IMG_20200227_0018 IMG_20200227_0019 IMG_20200227_0020 IMG_20200227_0021 อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแบบ Asphatic Concrete สายหมู่ที่ ๗ บ้านภูมิสวาย คุ้มหยกทอง ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑ สาย

IMG_20200228_0001 IMG_20200228_0002 IMG_20200228_0003 อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทพอุดม หมู่ที่ 11 สายบ้านนายพลอย อกอุ่น ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

IMG_20200227_0017 IMG_20200227_0018 IMG_20200227_0019 IMG_20200227_0020 IMG_20200227_0021 IMG_20200227_0022 IMG_20200227_0023 IMG_20200227_0024 IMG_20200227_0025 IMG_20200227_0026 IMG_20200227_0027 IMG_20200227_0028 IMG_20200227_0029 อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 สายบ้านนายพงศธร พุทธกัง ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

IMG_20200221_0001 IMG_20200221_0002 IMG_20200221_0003 IMG_20200221_0004 IMG_20200221_0005 IMG_20200221_0006 IMG_20200221_0007 IMG_20200221_0008 IMG_20200221_0009 IMG_20200221_0010 IMG_20200221_0011 IMG_20200221_0012 อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิสวาย หมู่ที่ 7 สายบ้านนายเสียน นนธิจันทร์ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

IMG_20200220_0013 IMG_20200220_0014 IMG_20200220_0015 IMG_20200220_0016 IMG_20200220_0017 IMG_20200220_0018 IMG_20200220_0019 IMG_20200220_0020 IMG_20200220_0021 IMG_20200220_0022 IMG_20200220_0023 IMG_20200220_0024 IMG_20200220_0025 อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซีจรูก หมู่ที่ 6 สายซีจรูก – ศรีมงคล ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

IMG_20200220_0001 IMG_20200220_0002 IMG_20200220_0003 IMG_20200220_0004 IMG_20200220_0005 IMG_20200220_0006 IMG_20200220_0007 IMG_20200220_0008 IMG_20200220_0009 IMG_20200220_0010 IMG_20200220_0011 IMG_20200220_0012 อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการลงหินคลุก บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ 12 สายบ้านนางอำพร รู้รักษา

IMG_20200219_0001 IMG_20200219_0002 IMG_20200219_0003 IMG_20200219_0004 IMG_20200219_0005 IMG_20200219_0006 IMG_20200219_0007 IMG_20200219_0008 IMG_20200219_0009 IMG_20200219_0010 IMG_20200219_0011 อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5 สายบ้านนายมิน ร่วมทิพย์ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

IMG_20200211_0001 IMG_20200211_0002 IMG_20200211_0003 IMG_20200211_0004 IMG_20200211_0005 IMG_20200211_0006 IMG_20200211_0007 IMG_20200211_0008 IMG_20200211_0009 IMG_20200211_0010 IMG_20200211_0011 IMG_20200211_0012 อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ตัวรถ ๖ ล้อ ขนาดความจุน้ำไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

บก. รถน้ำ แผ่น 1 แผ่น 2 แผ่น 3 แผ่น 4 แผ่น 5 แผ่น 6 อ่านต่อ...