คลังเก็บหมวดหมู่: ประกาศ

image_pdfimage_print

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2562 อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิสวาย หมู่ที่ ๗ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

IMG_20190910_0001 IMG_20190910_0002 IMG_20190910_0003 IMG_20190910_0004 IMG_20190910_0005 IMG_20190910_0006 IMG_20190910_0007 อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสตึง หมู่ที่ ๔ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

IMG_20190829_0001 IMG_20190829_0002 IMG_20190829_0003 IMG_20190829_0004 IMG_20190829_0005 IMG_20190829_0006 IMG_20190829_0007 IMG_20190829_0008 IMG_20190829_0009 IMG_20190829_0010 IMG_20190829_0011 IMG_20190829_0012 อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง โครงการลงหินคลุก บ้านภูมิโปน หมู่ที่ ๕ สายบ้าน นางสบี ราชรักษ์ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

IMG_20190802_0001 IMG_20190802_0002 IMG_20190802_0003 IMG_20190802_0004 IMG_20190802_0005 IMG_20190802_0006 IMG_20190802_0007 อ่านต่อ...

ประกาศ เรื่อง โครงการ เสริมดินลงหินคลุก บ้านสตึง หมู่ที่ 4 สายไร่ นางนันทนา ที่ดี ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

IMG_20190801_0001 IMG_20190801_0002 IMG_20190801_0003 IMG_20190801_0004 IMG_20190801_0005 IMG_20190801_0006 IMG_20190801_0007 อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิคดี หมู่ ๒ สายบ้านนางเปียน เสียนแหลม ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

IMG_20190726_0001 IMG_20190726_0002 IMG_20190726_0003 IMG_20190726_0004 IMG_20190726_0005 IMG_20190726_0006 IMG_20190726_0007 IMG_20190726_0008 IMG_20190726_0009 IMG_20190726_0010 อ่านต่อ...

ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลของพนักงานจ้าง

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลของพนักงานจ้าง.pdf อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5 สายบ้านนายฤทธิ์ อกอุ่น ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

IMG_20190715_0001 IMG_20190715_0004 IMG_20190715_0005 IMG_20190715_0006 IMG_20190715_0007 IMG_20190715_0008 IMG_20190715_0009 IMG_20190715_0010 IMG_20190715_0011     อ่านต่อ...

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ วัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะ เนื้อหาและระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ อ่านต่อ...