คลังเก็บหมวดหมู่: ประกาศ

image_pdfimage_print

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 9 สายบ้านนายปุด ยวนจิต ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

IMG_20200124_0001 IMG_20200124_0002 IMG_20200124_0003 IMG_20200124_0004 IMG_20200124_0005 IMG_20200124_0006 IMG_20200124_0007 IMG_20200124_0008 IMG_20200124_0009 IMG_20200124_0010 IMG_20200124_0011 อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

IMG_20200114_0001 อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนบ หมู่ที่ 3 สายบ้านนายวินัย จงสุข ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

IMG_20200108_0001 อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนบ หมู่ที่ 3 สายบ้านนางทรงทศร ชื่นบาน ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

IMG_20200107_0001 อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการลงหินคลุก บ้านภูมิสวาย หมู่ที่ 7 สายบ้านนายชม วิชุมา – เชื่อมต่อ ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

IMG_20200106_0001 อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิคดี หมู่ที่ 2 สายบ้านนางกูล หลักแหลม ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

IMG_20191225_0001 อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซีจรูก หมู่ที่ 6 สายซีจรูก – ศรีมงคล ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

IMG_20191224_0001 IMG_20191224_0002 IMG_20191224_0003 IMG_20191224_0004 IMG_20191224_0005 IMG_20191224_0006 IMG_20191224_0007 IMG_20191224_0008 IMG_20191224_0009 IMG_20191224_0010 อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการลงหินคลุก บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5 สายบ้านภูมิโปน ตำบลดม – บ้านออด ตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

IMG_20191223_0001 IMG_20191223_0002 IMG_20191223_0003 IMG_20191223_0004 IMG_20191223_0005 IMG_20191223_0006 IMG_20191223_0007 IMG_20191223_0008 IMG_20191223_0009 IMG_20191223_0010 อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการเสริมดินลงหินคลุก บ้านสตึง หมู่ที่4 สายนา นางนวล แสนพันธ์ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

IMG_20191217_0001 IMG_20191217_0002 IMG_20191217_0003 IMG_20191217_0004 IMG_20191217_0005 IMG_20191217_0006 IMG_20191217_0007 IMG_20191217_0008 IMG_20191217_0009 IMG_20191217_0010 อ่านต่อ...