คลังเก็บหมวดหมู่: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 9 สายบ้านนางละเอียด เอี่ยมสะอาด ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

https://drive.google.com/file/d/1gSOd1Db4Qf51t2cn4TnfLQMLNssRf7Oz/view?usp=sharing อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่องเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม บ้านภูมิคดี หมู่ที่ 2 สายบ้านนายจำนุม ทิศมี ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

https://drive.google.com/file/d/1L7YoKzve7Qc5_EC9jY3OiCfCDa8ywz-o/view?usp=sharing อ่านต่อ...