คลังเก็บหมวดหมู่: ทั่วไป

หมวดหมู่ทั่วไป

image_pdfimage_print

ภาพโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ตามประมวลจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดม

ภาพโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ตามประมวลจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดม วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 อ่านเพิ่มเติม ภาพโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ตามประมวลจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดม

โครงการ อบต.เคลื่อนที่ร่วมกับอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2559

IMG_3868 IMG_3863 IMG_3892 IMG_3894 IMG_3898 IMG_3900 IMG_3906 IMG_3917 IMG_3938 IMG_3941 IMG_3948 IMG_3949 IMG_3957 IMG_3958 IMG_3959 IMG_3966 IMG_3970 IMG_3975 IMG_3979 IMG_3983 IMG_3987 IMG_3989 IMG_3993 IMG_4001 IMG_4003 IMG_4005 IMG_4019 IMG_4025 IMG_4027 IMG_4028 IMG_4031 IMG_4032 IMG_4080 IMG_4082 IMG_4104 IMG_4124 IMG_4136 IMG_4137โครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ปโครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ปรโครงการ อบต.เคลื่อนที่ร่วมกับอำเภอยโครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ตามโค อ่านต่อ...

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย) จากพายุฤดูร้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลดม ร่วมกับส่วนราชการ อาสาสมัคร มูลนิธิในพื้นที่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) จากพายุฤดูร้อนในเขตตำบลดม รวมทั้งหมดจำนวน 10 หมู่บ้าน อ่านต่อ...

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของ อบต.ดม

เว็บไซต์นี้เปิดขึ้นมาเพื่อรองรับระบบการปฏิบัติราชการที่เพิ่มขึ้น
และเพิ่มระบบเพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น โต้ตอบได้สะดวกยิ่งขึ้น อ่านต่อ...