ประการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม บ้านดม หมูที่ 1 บริเวณหนองดม ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

https://drive.google.com/file/d/1zy9aFUZdzPnhjXHYMrKk8wwqJBgzYlFj/view?usp=sharing
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ดม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่องเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่องเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการลงหินคลุก บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ 12 สายบ้านนายเรือ  รู้รักษา ตำบลดม  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์

https://drive.google.com/file/d/1XScFcxzSGpPCbyE6OhT-MKxVvMr9eK43/view?usp=sharing
โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านซีจรูก หมู่ที่ 6

https://drive.google.com/file/d/1Rns2IL-X70J3q_XLQWC1bbancELfK8Rx/view?usp=sharing
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการงานก่อสร้างถนน คสล.ม.9 สายบ้านนายจริง นพเก้า

โครงการงานก่อสร้างถนน คสล.ม.9 สายบ้านนายจริง นพเก้า

https://drive.google.com/file/d/0B2Y3ffj0NNcQaWpqcGRoMmlVUUE/view?usp=sharing