เรื่องทั้งหมดโดย พี่ตุ๊ก คนสวย

ประชาสัมพันธ์

เชิญชวนชำระภาษี   ระหว่างเดือน มกราคม – เมษายน ของทุกปี  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดม ตามวันและเวลาราชการ อ่านต่อ...