image_pdfimage_print
เรื่องทั้งหมดโดย ตำบลดม สังขะ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)          

  • ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน  1  อัตรา

ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรสามารถติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์  ตั้งแต่วันที่ 2 – 10 มีนาคม  2560 (ในวันและเวลาราชการ) โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดม  โทร. 0-4414-8266 อ่านต่อ...