image_pdfimage_print
เรื่องทั้งหมดโดย ตำบลดม สังขะ

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อ่านต่อ...

เปิดเผยราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิคดี องค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิคดี องค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
IMG_20190315_0001 อ่านต่อ...

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
IMG_20190314_0001 อ่านต่อ...

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5 สายบ้านนายมิน ร่วมทิพย์ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5 สายบ้านนายมิน ร่วมทิพย์ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
IMG_20190311_0001 อ่านต่อ...

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซีจรูก หมู่ที่ 6 สายซีจรูก-ศรีมงคล ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซีจรูก หมู่ที่ 6 สายซีจรูก-ศรีมงคล ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
IMG_20190307_0001 อ่านต่อ...

เปิดเผยโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5 สายบ้านนายบุญยง ปัดภัย ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5 สายบ้านนายบุญยง ปัดภัย ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
IMG_20190305_0001 อ่านต่อ...

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสตึง หมู่ที่ 4 สายบ้านนายช่วย เสกงามไปบ้านอาทัน ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสตึง หมู่ที่ 4 สายบ้านนายช่วย เสกงามไปบ้านอาทัน ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
IMG_20190304_0001 อ่านต่อ...

เปิดเผยราคากลางโครงการเสริมดินลงหินคลุก บ้านเทพอุดม หมู่ที่ 11 สายเนิน เชื่อมจากตำบลดม-อำเภอบัวเชด ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

โครงการเสริมดินลงหินคลุก บ้านเทพอุดม หมู่ที่ 11 สายเนิน เชื่อมจากตำบลดม-อำเภอบัวเชด ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
IMG_20190226_0001 อ่านต่อ...

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนบ หมู่ที่ 3 ซอยโพธิ์ทอง 2 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนบ หมู่ที่ 3 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
IMG_20190220_0001 อ่านต่อ...

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิคดี หมู่ที่ 2 สายบ้านนายจำนุม ทิศมี ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิคดี หมู่ที่ 2 สายบ้านนายจำนุม ทิศมี
IMG_20190220_0001 อ่านต่อ...