image_pdfimage_print
เรื่องทั้งหมดโดย ตำบลดม สังขะ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2562 อ่านต่อ...

คลิปทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและแผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

[video width="1280" height="720" mp4="http://www.tambondom.go.th/newweb/wp-content/uploads/2019/09/คลิป-การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับก.mp4"][/video]

แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่องประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดม

อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิสวาย หมู่ที่ ๗ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

IMG_20190910_0001 IMG_20190910_0002 IMG_20190910_0003 IMG_20190910_0004 IMG_20190910_0005 IMG_20190910_0006 IMG_20190910_0007 อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสตึง หมู่ที่ ๔ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

IMG_20190829_0001 IMG_20190829_0002 IMG_20190829_0003 IMG_20190829_0004 IMG_20190829_0005 IMG_20190829_0006 IMG_20190829_0007 IMG_20190829_0008 IMG_20190829_0009 IMG_20190829_0010 IMG_20190829_0011 IMG_20190829_0012 อ่านต่อ...

ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

[video width="960" height="540" mp4="http://www.tambondom.go.th/newweb/wp-content/uploads/2019/08/1-1.mp4"][/video] [video width="960" height="540" mp4="http://www.tambondom.go.th/newweb/wp-content/uploads/2019/08/2-1.mp4"][/video] อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง โครงการลงหินคลุก บ้านภูมิโปน หมู่ที่ ๕ สายบ้าน นางสบี ราชรักษ์ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

IMG_20190802_0001 IMG_20190802_0002 IMG_20190802_0003 IMG_20190802_0004 IMG_20190802_0005 IMG_20190802_0006 IMG_20190802_0007 อ่านต่อ...

ประกาศ เรื่อง โครงการ เสริมดินลงหินคลุก บ้านสตึง หมู่ที่ 4 สายไร่ นางนันทนา ที่ดี ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

IMG_20190801_0001 IMG_20190801_0002 IMG_20190801_0003 IMG_20190801_0004 IMG_20190801_0005 IMG_20190801_0006 IMG_20190801_0007 อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิคดี หมู่ ๒ สายบ้านนางเปียน เสียนแหลม ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

IMG_20190726_0001 IMG_20190726_0002 IMG_20190726_0003 IMG_20190726_0004 IMG_20190726_0005 IMG_20190726_0006 IMG_20190726_0007 IMG_20190726_0008 IMG_20190726_0009 IMG_20190726_0010 อ่านต่อ...