image_pdfimage_print
เรื่องทั้งหมดโดย ตำบลดม สังขะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแบบ Asphatic Concrete สายหมู่ที่ ๗ บ้านภูมิสวาย คุ้มหยกทอง ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บ้านภูมิโปน หมู่ที่ ๕ บริเวณปราสาทภูมิโปน ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานประกวดราคาอิเล็กนิกส์ (e-bidding) โครงการขุดสระปรือ บ้านเทพอุดม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ...

ประกาศเปิดเผยราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแบบ Asphatic Concrete สายหมู่ที่ ๑๒ บ้านภูมิพัฒนา ตำบลดม – บ้านโคกสมบัติ ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๙๔๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ๑ สาย

อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ 12 สายบ้านนายสมนิต ลำดวนหอม ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

IMG_20200227_0001 IMG_20200227_0002 IMG_20200227_0003 IMG_20200227_0004 IMG_20200227_0005 IMG_20200227_0006 IMG_20200227_0007 IMG_20200227_0008 IMG_20200227_0009 IMG_20200227_0010 IMG_20200227_0011 IMG_20200227_0012 IMG_20200227_0013 IMG_20200227_0014 IMG_20200227_0015 IMG_20200227_0016 IMG_20200227_0017 IMG_20200227_0018 IMG_20200227_0019 IMG_20200227_0020 IMG_20200227_0021 อ่านต่อ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแบบ Asphatic Concrete สายหมู่ที่ ๗ บ้านภูมิสวาย คุ้มหยกทอง ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑ สาย

IMG_20200228_0001 IMG_20200228_0002 IMG_20200228_0003 อ่านต่อ...