ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 สายบ้านนายพงศธร พุทธกัง ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

IMG_20200221_0001 IMG_20200221_0002 IMG_20200221_0003 IMG_20200221_0004 IMG_20200221_0005 IMG_20200221_0006 IMG_20200221_0007 IMG_20200221_0008 IMG_20200221_0009 IMG_20200221_0010 IMG_20200221_0011 IMG_20200221_0012