ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการเสริมดินลงหินคลุก บ้านเทพอุดม หมู่ที่ 11 สายเนิน เชื่อมจากตำบลดม อำเภอสังขะ – อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

IMG_20200204_0001 IMG_20200204_0002 IMG_20200204_0003 IMG_20200204_0004 IMG_20200204_0005 IMG_20200204_0006 IMG_20200204_0007 IMG_20200204_0008 IMG_20200204_0009 IMG_20200204_0010