ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5 สาย บ้านนางเกือน ตุ้มทอง ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

IMG_20200203_0001 IMG_20200203_0002 IMG_20200203_0003 IMG_20200203_0004 IMG_20200203_0005 IMG_20200203_0006 IMG_20200203_0007 IMG_20200203_0008 IMG_20200203_0009 IMG_20200203_0010 IMG_20200203_0011