ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ 12 สายบ้านนายสมนิต ลำดวนหอม ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

IMG_20200227_0001 IMG_20200227_0002 IMG_20200227_0003 IMG_20200227_0004 IMG_20200227_0005 IMG_20200227_0006 IMG_20200227_0007 IMG_20200227_0008 IMG_20200227_0009 IMG_20200227_0010 IMG_20200227_0011 IMG_20200227_0012 IMG_20200227_0013 IMG_20200227_0014 IMG_20200227_0015 IMG_20200227_0016 IMG_20200227_0017 IMG_20200227_0018 IMG_20200227_0019 IMG_20200227_0020 IMG_20200227_0021