ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสตึง หมู่ที่ 4 สาย บ้านนายช่วย เสกงาม ไปบ้านอาทัน ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

IMG_20200129_0001 IMG_20200129_0002 IMG_20200129_0003 IMG_20200129_0004 IMG_20200129_0005 IMG_20200129_0006 IMG_20200129_0007 IMG_20200129_0008 IMG_20200129_0009 IMG_20200129_0010 IMG_20200129_0011 IMG_20200129_0012