ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการเสริมดินลงหินคลุก บ้านภูมิขนุน หมู่ที่ 8 สายบ้านภูมิขนุน ตำบลดม-โคกสง่า อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

IMG_20200127_0001 IMG_20200127_0002 IMG_20200127_0003 IMG_20200127_0004 IMG_20200127_0005 IMG_20200127_0006 IMG_20200127_0007 IMG_20200127_0008 IMG_20200127_0009 IMG_20200127_0010