ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 9 สายบ้านนายปุด ยวนจิต ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

IMG_20200124_0001 IMG_20200124_0002 IMG_20200124_0003 IMG_20200124_0004 IMG_20200124_0005 IMG_20200124_0006 IMG_20200124_0007 IMG_20200124_0008 IMG_20200124_0009 IMG_20200124_0010 IMG_20200124_0011