ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนบ หมู่ที่ 3 สายบ้านนางทรงทศร ชื่นบาน ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

IMG_20200107_0001

IMG_20200107_0002

IMG_20200107_0003

IMG_20200107_0004

IMG_20200107_0005

IMG_20200107_0006

IMG_20200107_0007

IMG_20200107_0008

IMG_20200107_0009

IMG_20200107_0010

IMG_20200107_0011

IMG_20200107_0012

IMG_20200107_0013