ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการลงหินคลุก บ้านภูมิสวาย หมู่ที่ 7 สายบ้านนายชม วิชุมา – เชื่อมต่อ ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

IMG_20200106_0001

IMG_20200106_0002

IMG_20200106_0003

IMG_20200106_0004

IMG_20200106_0005

IMG_20200106_0006

IMG_20200106_0007

IMG_20200106_0008

IMG_20200106_0009

IMG_20200106_0010

IMG_20200106_0011

IMG_20200106_0012

IMG_20200106_0013

IMG_20200106_0014