ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิคดี หมู่ที่ 2 สายบ้านนางกูล หลักแหลม ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

IMG_20191225_0001

IMG_20191225_0002

IMG_20191225_0003

IMG_20191225_0004

IMG_20191225_0005

IMG_20191225_0006

IMG_20191225_0007

IMG_20191225_0008