ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซีจรูก หมู่ที่ 6 สายซีจรูก – ศรีมงคล ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

IMG_20191224_0001 IMG_20191224_0002 IMG_20191224_0003 IMG_20191224_0004 IMG_20191224_0005 IMG_20191224_0006 IMG_20191224_0007 IMG_20191224_0008 IMG_20191224_0009 IMG_20191224_0010