ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการลงหินคลุก บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5 สายบ้านภูมิโปน ตำบลดม – บ้านออด ตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

IMG_20191223_0001 IMG_20191223_0002 IMG_20191223_0003 IMG_20191223_0004 IMG_20191223_0005 IMG_20191223_0006 IMG_20191223_0007 IMG_20191223_0008 IMG_20191223_0009 IMG_20191223_0010