ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการเสริมดินลงหินคลุก บ้านสตึง หมู่ที่4 สายนา นางนวล แสนพันธ์ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

IMG_20191217_0001 IMG_20191217_0002 IMG_20191217_0003 IMG_20191217_0004 IMG_20191217_0005 IMG_20191217_0006 IMG_20191217_0007 IMG_20191217_0008 IMG_20191217_0009 IMG_20191217_0010