ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการลงหินคลุก บ้านดม หมู่ที่ 1 สายบ้านนายระพีพัฒน์ ที่ดี ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

IMG_20191213_0001 IMG_20191213_0002 IMG_20191213_0003 IMG_20191213_0004 IMG_20191213_0005 IMG_20191213_0006 IMG_20191213_0007 IMG_20191213_0008 IMG_20191213_0009