ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิสวาย หมู่ที่ ๗ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

IMG_20190910_0001 IMG_20190910_0002 IMG_20190910_0003 IMG_20190910_0004 IMG_20190910_0005 IMG_20190910_0006 IMG_20190910_0007