ประกาศ เรื่อง โครงการ เสริมดินลงหินคลุก บ้านสตึง หมู่ที่ 4 สายไร่ นางนันทนา ที่ดี ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

IMG_20190801_0001 IMG_20190801_0002 IMG_20190801_0003 IMG_20190801_0004 IMG_20190801_0005 IMG_20190801_0006 IMG_20190801_0007