ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสตึง หมู่ที่ ๔ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

IMG_20190829_0001 IMG_20190829_0002 IMG_20190829_0003 IMG_20190829_0004 IMG_20190829_0005 IMG_20190829_0006 IMG_20190829_0007 IMG_20190829_0008 IMG_20190829_0009 IMG_20190829_0010 IMG_20190829_0011 IMG_20190829_0012