ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง โครงการลงหินคลุก บ้านภูมิโปน หมู่ที่ ๕ สายบ้าน นางสบี ราชรักษ์ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

IMG_20190802_0001 IMG_20190802_0002 IMG_20190802_0003 IMG_20190802_0004 IMG_20190802_0005 IMG_20190802_0006 IMG_20190802_0007