ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5 สายบ้านนายฤทธิ์ อกอุ่น ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

IMG_20190715_0001 IMG_20190715_0004 IMG_20190715_0005 IMG_20190715_0006 IMG_20190715_0007 IMG_20190715_0008 IMG_20190715_0009 IMG_20190715_0010 IMG_20190715_0011