ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง โครงการ ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านภูมิสวาย หมู่ที่ ๗ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

IMG_20190708_0001 IMG_20190708_0002 IMG_20190708_0003 IMG_20190708_0004 IMG_20190708_0005 IMG_20190708_0006 IMG_20190708_0007