เปิดเผยโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5 สายบ้านนายบุญยง ปัดภัย ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5 สายบ้านนายบุญยง ปัดภัย ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
IMG_20190305_0001

IMG_20190305_0002

IMG_20190305_0003

IMG_20190305_0004

IMG_20190305_0005

IMG_20190305_0006

IMG_20190305_0007

IMG_20190305_0008