เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสตึง หมู่ที่ 4 สายบ้านนายช่วย เสกงามไปบ้านอาทัน ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสตึง หมู่ที่ 4 สายบ้านนายช่วย เสกงามไปบ้านอาทัน ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
IMG_20190304_0001

IMG_20190304_0002

IMG_20190304_0003

IMG_20190304_0004

IMG_20190304_0005

IMG_20190304_0006

IMG_20190304_0007

IMG_20190304_0008