ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่องเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดม หมู่ที่ 1 สายบ้านดม-บ้านอาทัน ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ไฟส์เอกสาร01

ไฟส์เอกสาร02

ไฟส์เอกสาร03

ไฟส์เอกสาร04

ไฟส์เอกสาร05

ไฟส์เอกสาร06

ไฟส์เอกสาร07

ไฟส์เอกสาร08