ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่องเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 9 สายบ้านนายประดิษฐ์ อุ้มทรัพย์ ต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 9 สายบ้านนายประดิษฐ์ อุ้มทรัพย์ ต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์
>>>คลิ๊กที่นี่merged (pdf.io) (2)