ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการลงหินคลุก บ้านสนบ ม.3 สายบ้านสนบ-โคกประแนด ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

โครงการลงหินคลุก บ้านสนบ ม.3 สายบ้านสนบ-โคกประแนด ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
merged (pdf.io)