โครงการคลองสวยน้ำใส เมืองไทยน่าอยู่

โครงการคลองสวยน้ำใส เมืองไทยน่าอยู่

เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น.

ณ หนองน้ำบ้านดม หมู่ที่ 1 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์