ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิขนุน หมู่ที่ 8 สายบ้านนายหัด ทองแม้น ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิขนุน หมู่ที่ 8

สายบ้านนายหัด ทองแม้น ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

https://drive.google.com/file/d/1hcgkSkJYoQRlvFXGTcSuESGScQIfFWsj/view?usp=sharing