เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาการงานก่อสร้าง โครงการลงหินคลุก บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ 12 สายบ้านนายเกิด กานต์จันดา

โครงการลงหินคลุก บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ 12 สายบ้านนายเกิด กานต์จันดา

https://drive.google.com/file/d/0B2Y3ffj0NNcQbEhLMDRHb1AzNVE/view?usp=sharing