เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการงานก่อสร้าง โครงการลงหินคลุก บ้านสตึง หมู่ 4 สายสตึง

โครงการลงหินคลุก บ้านสตึง หมู่ 4 สายสตึงhttps://drive.google.com/file/d/0B2Y3ffj0NNcQTDJkSnRBb01BNmc/view?usp=sharing