เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 12 สายบ้านนางสมบัติ กานต์จันดา

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 12 สายบ้านนางสมบัติ กานต์จันดา https://drive.google.com/file/d/0B2Y3ffj0NNcQZzlNWEljMHpoY2c/view?usp=sharing