เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ 9 สายสามแยกสนามกีฬา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ 9 สายสามแยกสนามกีฬา https://drive.google.com/file/d/0B2Y3ffj0NNcQMVpmNVFPS1Y0a1k/view?usp=sharing