เปิดเผยราคากลางและการคำนวณงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้ว ศพด. หมู่ 7

โครงการก่อสร้างรั้ว ศพด. หมู่ 7 >>>>>https://drive.google.com/file/d/0B2Y3ffj0NNcQV0FPaGNlSFh6YjQ/view?usp=sharing