เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการลงหินคลุก บ้านสันติสุข หมู่ 10 สายบ้านนางพุ พานิกุล

โครงการลงหินคลุก บ้านสันติสุข หมู่ 10 สายบ้านนางพุ พานิกุล

https://drive.google.com/file/d/0B2Y3ffj0NNcQQzBFaVppZU5yR3M/view?usp=sharing