เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ 6 สายคุ้มศรีมงคล – ซีจรูก

โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ 6 สายคุ้มศรีมงคล – ซีจรูกhttps://drive.google.com/file/d/0B2Y3ffj0NNcQSFBBcXNCTG53dmc/view?usp=sharing